Technik pojazdów samochodowych jest zawodem przyszłościowym ponieważ
"motoryzacji nie da się zatrzymać".

Witamy na stronie
technika pojazdów samochodowych

Zawód kształcący specjalistów z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.
Po ukończeni technikum i zdaniu matury można ubiegać się o przyjęcie na studia techniczne, a szczególnie na kierunku mechanicznym.
image
Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych obejmują:
- posługiwanie się oprogramowaniem specjalistycznym,
- prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
- wykonywanie oceny stany technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
- dobieranie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
- obsługiwanie i naprawianie pojazdu samochodowego i jego zespołów,
- organizowanie i nadzorowanie procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych.
Podejmując naukę w tym zawodzie zdobędziesz umiejętności: - tworzenia i zarządania małą firmą jaką jest np. warsztat samochodowy
- poznasz budowę i zasadę działania silników samochodowych
- poznasz nowoczesne technologie naprawy samochodów
- zaznajomisz się z obsługą stanowisk diagnostycznych
- komputerowego wspomagania projektowania - programy CAD i CAM
- posługiwania się językiem obcym - technicznym
- uzyskasz nieodpłatnie prawo jazdy kategorii B

Przemioty zawodowe w TPS

- podstawy konstrukcji maszyn
- przepisy ruchu drogowego
- silniki pojazdów samochodowych
- podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
- elektryczne i elektroniczne wyposażenie samochodów
- pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
- pracownia elektrotechniki i elektroniki
- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
- język obcy zawodowy
- zajęcia praktyczne