Technik pojazdów samochodowych jest zawodem przyszłościowym ponieważ
"motoryzacji nie da się zatrzymać".

Plan kształcenia zawodowego
technika pojazdów samochodowych
cykl 4-letni na podbudowie gimnazjum

Przedmiot nauczania

KLASA

I

II

III

IV

Podstawy konstrukcji maszyn

3

3

-

-

Przepisy ruchu drogowego

-

1

-

-

Bezpieczeństwo pracy

1

-

-

-

Silniki pojazdów samochodowych

-

2

3

-

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

-

2

4

-

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

2

2

3

-

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

-

-

-

6

Pracownia elektrotechniki i elektroniki

-

-

-

3

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

-

-

-

3

Język obcy zawodowy

-

-

-

1

Zajęcia praktyczne

-

5

6

-

Razem

10

13

12

16

51

Plan kształcenia zawodowego
technika pojazdów samochodowych
cykl 3-letni na podbudowie ZSZ

Przedmiot nauczania

KLASA

I

II

III

Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń

2

2

2

Technologia mechaniczna

2

2

-

Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska i zarządzanie jakością

1

-

-

Układy sterowania i regulacji

2

-

-

Maszynoznawstwo

-

-

2

Eksploatacja maszyn i urządzeń

2

-

-

Pracownia techniczna

-

-

4

Budowa pojazdów samochodowych

1

-

-

Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych

1

-

-

Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

1

-

-

Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

-

5

-

Zajęcia praktyczne

-

-

2

Razem

12

9

10

31